Velg bygg

Leilighetene 206, 209, 305, 308, 402 og 405 leveres med 2 soverom, men kan leveres med 3 soverom. Pristillegg for ekstra soverom er kr 35 000,‐.

Med i kjøpesummen medfølger en båtplass med størrelse til båt på opptil 19 fot.
Sameiet er tildelt 6 plasser med plass til båt opptil 28 fot, og 5 plasser med plass til båt på opptil 34 fot. Ønsker en større båtplass, koster det kr 50 000,‐ for båt opptil 28 fot, og kr 75 000 for båplass opp til 34 fot. De større båtplassene blir fordelt etter «1. mann til mølla» prinsippet.

Det tas forbehold om at utregnet dokumentavgift blir godtatt av Statens kartverk.

Omkostningene på kr 1 170,‐ utgjør kr 585,‐ for tinglysning av skjøte og kr 585,‐ for tinglysning av pantedokument. Skal kjøper ha flere pantedokument, blir det kr 585,‐ for hvert pantedokument en skal tinglyse.

Felleskostnadene er beregnet ut fra størrelsen på leiligheten med kr 20,‐ pr BRA kvm. I tillegg er TV/Bredbånd med ca kr 500,‐ inkludert i felleskostnadene. Det blir også innkrevd kr 250,‐ i felleskostnader for båtplass. Oppgitte beløp i prislisten er månedlige.

Salgsummen er fast og skal ikke indeksreguleres. Utbygger kan endre prisene på usolgte enheter.

Prisliste utarbeidet 19.10.2021